6_ICONA.png

SPONSOR PRINCIPAL

PATROCINADORS

VICENT ESTEVE CUELLO (EL COTO)

El 2020 ha sigut un any fatídic per a Na Jordana. Un any  ple de pèrdues irreparables i a les acumulades fins ara , se suma una altra nogenmenys dolorosa, la teua company, amic i faller Vicent Esteve Cuello, cancerber de la nostra seu social i presència constant al casal en dies més de “vi que de roses”, és a dir, de treball, rutina i quefer quotidià que no de festa.

UN FUM D'ANTIGALLES PER A EVOCAR EL NADAL

La mirada dels objectes de l’ahir en retorna els records amb què reescrivim la nostra memòria. Les joguines, els llibres, els discos, o les barateries són contenidors d’instants suspesos en el temps. Són andròmines que en permeten evocar aquella memòria perduda dels Nadals d’adés a partir de la imaginació. La seua exhibició revela empremtes visuals, soterrades en l’àlbum familiar de la infantesa. Les bagatel·les nadalenques de l’ahir impulsen la memòria involuntària, de la qual brolla l’experiència festiva i familiar d’allò viscut.

Representants

 

Monuments

 

Tirant de Lletra