Representants 2022

En la passada Junta General Extraordinària els fallers de Na Jordana anomenaren a: