5_ TRADICI.png

SPONSOR PRINCIPAL

PATROCINADORS

 XXII EDICIÓ “TIRANT DE LLETRA”

Del 1 al 9 d’octubre de 2022.

(AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA).

Benvingut i benvinguda a la 22 edició del "Tirant de Lletra" que en vespres del 9 d'octubre organitza indefugiblement NAJO RD ANA . De bell nou et convidem a participar en la lectura col-lectiva del Tirant lo Blanc, el classic més universal de les lletres valencianes, per palesar que som un poble amb una cultura i una llengua própies que ens singularitzen i ens diferencien. Sien el segle XVla cultura va cons­ tituir la millor arma perqué les valencianes i els valencians esdevinguérem un refe­ rent d'educació, coneixement, refinament i art arreu del món, pensem que a hores d'ara continua esdevenint la millor carta de presentació del nostre taranna, perqué la cultura en totes les seues expressions i manifestacions ens fa superar diferéncies, ens uneix i reuneix i, sens dubte, ens fa lliures i membres d'una col-lectivitat concreta i per aixó ens mostrem persistents any rere any a intervenir al respecte.

Llegiu, llegiu molt i si ho feuamb bona companyia molt millor.

En el web www.tirantdelletra.com , trobareu horaris de lectura i detall d'aquelles activitats paral-leles que adobaran els recitaIs deis episodis de la versió dramatitzada de la novel-la. Enguany i després de dos anys de transició a la normalitat reprenem al 100% la fórmula presencial originaria de l'aplec d'activitats amb propostes musicals, expositives i de café-teatre.

Un "Tirant de lletra" que enguany torna a aixoplugar exhibicions pirotécniques i les xirimites i els tabaIs de  la colla de dolc;ainers i tabaleters El Cudol per fer benvinguda a esta festa de la cultura nostrada; que aposta perla música tradicional amb aires re­ novats i actuals de la ma del cantautor Jonatan Penalba; que fa una revisió 2.0 de la nostra história de la ma del professor i divulgador Vicent Baydal; que ambla mostra expositiva "Tirant de llapis, tirant de Puche", a carrec de Josep Puche Hernandez, ens mostra una selecció de retalIs al carbonet de la producció jordanívola del mestre faller Julián Puche Ferrándiz i que es fa ressó de l'ap ortació a la nostra llengua de les últimes generacions 'tiktokers' o comunicadors i comunicadores en una nit golfa em­ peltada d'humor i sarcasme per part de Fran Tudela (Cabra Fotuda) i Saray Cerro.

Usesperem al casal perqué gaudiu de tot el que envolta la lectura o l'audició no d'u­ na curiositat arqueológica sinó una ficció moderna. Ja ho va dir Joan Fuster: "Alió menys important éssiel Tirant és una novel-la de cavalleries o una novel-la cavalle­ resca el que importa ésuna lectura neta del llibre a pit descobert" i llegiu amb nosal­ tres, perqué en els nostres dies la lectura és un acte privat. Peró en l'época del Tirant la possibilitat de llegir només era privilegi d'uns pocs i la lectura es feia en comunitat. Era una activitat conjunta. Els oients en gaudien i es reconeixien coma membres del grup huma en qué participaven i amb el qual,junts, podien sermésque cadascun d'ells individualment.

Una iniciativa consolidada

Una proposta que ens unix.

Una alternativa sonada.

Col•lectiu NA JORDANA

 

 

PROGRAMA  D'ACTIVITATS

 

 

 

 

 

 

Representants

 

Monuments

 

Tirant de Lletra