3_ART.png

SPONSOR PRINCIPAL

PATROCINADORS

EL MÓN DE LA CULTURA I DE LA IL·LUSTRACIÓ S’APLEGA A LA PLAÇA DEL PORTAL NOU LA NIT DE LA PLANTÀ

Il·lustradors i col·laboradors de Na Jordana participaren al popular sopar de la plantà que tingué lloc a les immediacions del recinte que acull les dues propostes falleres sobre l’Odissea.

Antonio Ortiz “Ortifus”, Martín Forés, Paco Roca i el professor Joan Francesc Mira compartiren entrepà i conversa amb Ramon Pla, Manolo García i l’equip de Javier Álvarez Sáez-Salinas. L’antropòleg i mestre de grec i cultura clàssica, autor de la versió en valencià de “l’Odissea”, ensalçà la tasca cultural mampresa per Na Jordana, tot i destacant la capacitat de la comissió per contribuir a la difusió d’un clàssic, sense perdre en cap moment  l’enginy i l’esperit crític consubstancial a les Falles.

Tot seguit els il·lustradors presents procediren a la inauguració de l’exposició “L’Odissea il·lustrada (la tira d’aventures)” que acull el megaró sobre el qual s’alça el Cavall de Troia 3.0. Una iniciativa de Na Jordana, que ja ha constituït tot un precedent. Imitada des del moment en què es va publicitar a través de les xarxes socials, li ha reparat majors èxits als imitadors.

També Carmen Morenilla, catedràtica en filologia grega admirà i fotografià l’endemà una a una les escenes d’ambdues propostes falleres sobre “l’Odissea”. Tot i considerant que esdevenien un material didàctic de primera mà per a l’estudi dels clàssics entre els universitaris. De fet tant el projecte de Joan S. Blanch, com el del Grup Creatiu Ítaca, trasbalsaran fronteres i seran motiu d’investigació en diferents congressos sobre “fortuna dell’antico”. Però, pel que es veu ningú no és profeta a la seua terra, o sí? Tot depén si aquell a qui se li formula la pregunta és faller o no ho és.

{oziogallery 615}   

Representants

 

Monuments

 

Tirant de Lletra