1_FUTUR.png

SPONSOR PRINCIPAL

PATROCINADORS

Premis Bernarda de Teatre Faller 2016

Moltes gràcies a la Falla Sevilla Dénia per considerar que el col·lectiu Na Jordana Teatre es mereix un premi per tota la seua trajectòria (1951 - 2016).

Nominat al premi Bernarda Individual: Joan Ortega.

Nominat al Premi Bernarda Russafa "Pepe Navarro": Chema Cardeña.

Nominat al Premi Bernarda Col·lectiu: Associació Cultural Fallera Na Jordana

El teatre nasqué a Na Jordana com a una font subsidiària de recaptació d’ingressos i alhora com a un puntal d’oci i de cohesió social entre els seus components. Des de la refundació del col·lectiu l’any 1951 constituí un dels trets distintius de la comissió, que organitzava amb certa assiduïtat “vetlades de pràctiques teatrals” amb una programació bastida fonamentalment de peces curtes de teatre valencià.

El 1954 el “quadre artístic” de la Falla Na Jordana participà per primera vegada en el concurs de presentacions falleres organitzat per Junta Central Fallera, modalitat, en la qual aviat n’excel·lí i feu valdre el seu lideratge. En aquella primera etapa optà per la fórmula de la revista musical valenciana o, fins i tot, de la sarsuela com a apropòsit. Moltes de les obres escrites per Jesús Álvarez Aparicio o Rafael Martínez Coll i estrenades per Na Jordana en aquella època figuren als estudis d’investigació sobre el teatre valencià de postguerra, com a testimoni de les poques peces dramàtiques escrites en la nostra llengua que es representaven als escenaris valencians.

A l’actualització del gènere, obsolet pels volts del 1977, contribuí també Na Jordana, que, de la mà del faller, dramaturg i director Josep Alarte Querol , escenificà propostes que dotaren de contingut i compromís a l’acte, depurant-lo de protocol i transbalsant-li les fórmules, les tècniques interpretatives i les solucions escenogràfiques més singulars del teatre contemporani. Des d’aleshores ençà els espectacles que, en representació única, ha vingut oferint anualment tant el quadre artístic infantil com el d’adults de l’Associació Cultural Fallera Na Jordana han esdevingut autèntics esdeveniments escènics i socials.

El mestre Josep Alarte, desfermà a més un procés de formació actoral continu en Na Jordana que continuà de la mà de diversos professionals de les arts escèniques i la dansa valencianes, com ara: Santiago Sánchez, director de la companyia l’Om-Imprebís (1992); Carles Alberola (1991-1993 i 1995-1997); Pasqual Alapont (1992), Pasqual Peris (1988- 2006) o Paco Pellicer (1997-2010), responsables de la direcció dels diferents muntatges teatrals i de les presentacions falleres que Na Jordana ha produït i escenificat. Potser fóra esta estreta col·laboració amb professionals de l’escena valenciana la que contribuí a la projecció de Na Jordana fóra de l’àmbit estricte del teatre de les falles. Així el 1992 la Universitat de València li concedí una ajuda a la producció d’un dels seus projectes escènics (Pandemònium) i a 1997 i 2015 va col·laborar amb el grup La Cubana amb motiu de les estrenes de “Cegada d’amor” i “Campanades de Boda”.

Na Jordana-Teatre també ha traduït, adaptat i posat en escena peces dramàtiques de diversos autors com: Fernan Gómez, Bertolt Brecht, Woody Allen, Guilherme Figueiredo o Carles Alberola i Pasqual Alapont, entre d’altres amb les quals entre 1985 i 1987 va participar amb èxit en diversos certàmens teatrals de caire no professional

 

Representants

 

Monuments

 

Tirant de Lletra