2_FESTA.png

SPONSOR PRINCIPAL

PATROCINADORS

SALUTACIÓ XXII EDICIÓ

Benvingut i benvinguda a la 22 edició del "Tirant de Lletra" que en vespres del 9 d'octubre organitza indefugiblement NAJO RD ANA . De bell nou et convidem a participar en la lectura col-lectiva del Tirant lo Blanc, el classic més universal de les lletres valencianes, per palesar que som un poble amb una cultura i una llengua própies que ens singularitzen i ens diferencien. Sien el segle XVla cultura va cons­ tituir la millor arma perqué les valencianes i els valencians esdevinguérem un refe­ rent d'educació, coneixement, refinament i art arreu del món, pensem que a hores d'ara continua esdevenint la millor carta de presentació del nostre taranna, perqué la cultura en totes les seues expressions i manifestacions ens fa superar diferéncies, ens uneix i reuneix i, sens dubte, ens fa lliures i membres d'una col-lectivitat concreta i per aixó ens mostrem persistents any rere any a intervenir al respecte.

Llegiu, llegiu molt i si ho feuamb bona companyia molt millor.

In memoriam

D. SANTIAGO GRISOLIA, FALLER D’HONOR DE NA JORDANA

Se’n va el científic, el bioquímic, el biòleg, l’acadèmic, el doctor honoris causa per catorze universitats, l’assessor, el marqués, l’impulsor del diàleg entre ciència i empresa i entre cultura d’elit i cultura popular. Se’n va un home de món , el  brillant cosmopolita que mai no va renunciar als senyals identitaris del seu poble. Se’n va un savi que sí que va ser profeta a la seua terra.

SALUTACIÓ XXI EDICIÓ

Benvingut i benvinguda a la 20+1 edició del “Tirant de Lletra” que en vespres del 9 d’octubre organitza indefugiblement NA JORDANA. Un any més  us convoquem a la lectura col·lectiva del Tirant lo Blanc,  el clàssic més universal de les lletres valencianes, per fer palés que som un poble amb una cultura i una llengua pròpies que ens singularitzen i ens diferencien. Si en el segle XV la cultura va constituir la millor arma per convertir els valencians i les valencianes en un referent d’educació, coneixement, refinament i art arreu del món, pensem que a hores d’ara continua esdevenint la millor carta de presentació del nostre tarannà. La cultura ens fa superar diferències, ens unix i reunix i, sens dubte, ens fa lliures i membres d’una col·lectivitat i per això ens mostrem persistents any rere any. Llegiu, llegiu molt i si ho feu amb bona companyia molt millor.

VICENT ESTEVE CUELLO (EL COTO)

El 2020 ha sigut un any fatídic per a Na Jordana. Un any  ple de pèrdues irreparables i a les acumulades fins ara , se suma una altra nogenmenys dolorosa, la teua company, amic i faller Vicent Esteve Cuello, cancerber de la nostra seu social i presència constant al casal en dies més de “vi que de roses”, és a dir, de treball, rutina i quefer quotidià que no de festa.

Representants

 

Monuments

 

Tirant de Lletra