6_ICONA.png

SPONSOR PRINCIPAL

PATROCINADORS

I A L’ENDEMÀ JAM SESSION I UN POLSSIM DE LECTORS

PRIMERA SESSIÓ LECTORA I INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “NA JORDANA XV ANYS TIRANT”.

Diumenge, 4 d’octubre, ben puntuals,  els fallers i les falleres de Na Jordana obriren de bat a bat les portes de la seua seu social  a les 10.00h per a sentir de boca de fallers, veïns, familiars i també d’una bona representació de l’Associació d’Estudis Fallers els primers capítols de la versió dramatitzada del “Tirant lo Blanc” del col·lectiu ÉSSENT CRIT.

Fou, però, a les 19.00h, quan els representants de Na Jordana de 2016, Pere Borrego Pitarch,Carme Llopis Borrego i Guillem Borrego Monforte procediren a inaugurar “oficialment”  la mostra retrospectiva “Na Jordana, XV anys Tirant”, una exhibició que per mitjà d’audiovisuals, imatges i textos il·lustra i explica per què,  com i per a què Na Jordana mamprengué fa justament tres lustres l’aplec d’activitats conegut com “Tirant de lletra”.  Els lectors més reeixits,  els pregoners, les exposicions efectuades, els artistes que han participat en les “Golfes”, les iniciatives adreçades a la menudalla, els concerts efectuats i les xerrades i conferències impartides panell a panell il·lustren les iniciatives mampreses al voltant de la lectura per part de la comissió del Carme des de l’any 2001.

Amb cava i vi dolç els assistents tingueren l’oportunitat de brindar a ritme del swing i del jazz del Trio Hot Valencia, per un aplec d’activitats que Na Jordana pretén convertir en un BIL o Bé d’Interés Local. 

 

 

 

Representants

 

Monuments

 

Tirant de Lletra